برقکار ساختمان _ برقکار

نصاب لوستر تهران

نصاب لوستر

نصاب لوستر

نصاب لوستر نصاب لوستر (Chandelier Installer) فردی است که مسئول نصب و راه‌اندازی لوسترها (چلچراغ‌ها) در محل‌های مختلف، به ویژه در داخل ساختمان‌ها و منازل می‌باشد. لوسترها چلچراغ‌هایی با طرح‌ها…