برقکار ساختمان _ برقکار

برق کار سیار

برقکار سیار

برقکار سیار

ساکنین و خانواده ها ، به محض قطع برق به یک برقکار سیار به صورت شبانه روزی که بتواند سریعا به محل مراجعه نموده و مشکل را برطرف نماید، نیاز…