برقکار ساختمان _ برقکار

برقکار سیار الهیه

برقکار الهیه

برقکار الهیه

برقکار الهیه مجموعه تک فازه، در زمینه برق ساختمان فعالیت مینماید. و دارای تیمی با تجربه در این حوزه میباشد.این مجموعه در تمامی مناطق تهران از جمله محدوده الهیه خدمات…

برقکار سیار

برقکار سیار

ساکنین و خانواده ها ، به محض قطع برق به یک برقکار سیار به صورت شبانه روزی که بتواند سریعا به محل مراجعه نموده و مشکل را برطرف نماید، نیاز…