برقکار ساختمان _ برقکار

برقکار ساختمان الهیه

برقکار الهیه

برقکار الهیه

برقکار الهیه مجموعه تک فازه، در زمینه برق ساختمان فعالیت مینماید. و دارای تیمی با تجربه در این حوزه میباشد.این مجموعه در تمامی مناطق تهران از جمله محدوده الهیه خدمات…