پریز تلفن

پریز تلفن وسيله اي است که رابط بين سيمهاي اصلي خطوط تلفن و دستگاه گوشي تلفن ميباشد.

گوشی تلفن پریز تلفن
پریز تلفن گوشی تلفن

انواع پریز تلفن

  • پريزهاي قديمي داراي سه سوراخ بودند و گوشيهاي تلفن نيز داراي سه شاخه بودند که علت آن نيز متمايز شدن تلفن از برق ميباشد.
  • هم اکنون اکثر پريزهاي موجود در باز داراي محل مخصوص سوکت تلفن هستند و گوشيهاي تلفن با وسيله اين نوع مخصوص سوکت با خطوط تلفن شهري وصل ميشوند.

بعضي از پريزهاي تلفن هم داراي سوکت و هم داراي سه يوراخ جهت وصل سه شاخه تلفن هستند.

انواع پریز تلفن سوکت دار

پريز تلفن در انواع تک سوکت و دو سوکت نيز موجود ميباشد که ميتوان دو دستگاه گوشي تلفن را به يک پريز متصل و از دو خط مجزا استفاده کرد.

نحوه وصل کردن سیم تلفن :

  • سوکت پريز تلفن داراي چهار عدد اتصال سيم ميباشد که در کنار هم به صورت رديفي قرار گرفته اند براي استفاده از تلفن ثابت ميبايستي دو رشته سيم تلفن مخابرات را به دو اتصال وسط وصل نمود.
  • اتصالهاي دو طرف جهت استفاده از ديتا ، شبکه و همچنين تلفن سانترال ميباشد.
  • اتصال سيمهاي تلفن در پريزهاي موجود توسط رنگ آنها نيز قابل تشخيص ميباشد و رنگهاي قرمز و سبز براي خط تلفن استفاده ميگردد.

در بعضي از پريزهاي تلفن محل اتصال سيمها داراي شماره ميباشد شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4

  • در اين نوع پريزها بايستي دو رشته سيم تلفن را به شماره هاي 2 و 3 پريز تلفن وصل نمود.

شماره 1 و شماره 4 مربوط به دیتا و تلفن سانترال و ارتباط داخلی میباشد.

رفع خرابی تلفن

درصورتیکه سیم کشی داخلی تلفن شما ایراد دارد و قطعی تلفن از سوی مخابرات نمیباشد میتوانید برای رفع تلفن از برقکار شبانه روزی استفاده کنید.

تلفن تماس

09361030993

شماره تلفن گویای مخابرات جهت رفع خرابی 20117 میباشد .

ادامه