برقکار ساختمان _ برقکار

پریز تلفن

تعریف پریز تلفن :

پریز تلفن وسیله ای است، که رابط بین سیمهای اصلی خطوط تلفن و دستگاه گوشی تلفن میباشد.

انواع پریز تلفن :

  • پریزهای قدیمی دارای سه سوراخ بودند و گوشیهای تلفن نیز دارای سه شاخه بودند که علت آن نیز متمایز شدن تلفن از برق میباشد.

  • هم اکنون اکثر پریزهای موجود در باز دارای محل مخصوص سوکت تلفن هستند و گوشیهای تلفن با وسیله این نوع مخصوص سوکت با خطوط تلفن شهری وصل میشوند.

بعضی از پریزهای تلفن هم دارای سوکت و هم دارای سه یوراخ جهت وصل سه شاخه تلفن هستند.

درصورتیکه سیم کشی داخلی تلفن شما ایراد دارد و قطعی تلفن از سوی مخابرات نمیباشد. برای رفع آن از برقکار شبانه روزی کمک بگیرید.

در اسرع وقت جهت انجام کلیه کارهای برقی ساختمان فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

انواع پریز تلفن سوکت دار :

پریز تلفن در انواع تک سوکت و دو سوکت نیز موجود میباشد. که میتوان دو دستگاه گوشی تلفن را به یک پریز متصل و از دو خط مجزا استفاده کرد.

سیم کشی تلفن
سیم کشی تلفن

نحوه وصل کردن سیم تلفن :

  • سوکت پریز تلفن دارای چهار عدد اتصال سیم میباشد که در کنار هم به صورت ردیفی قرار گرفته اند برای استفاده از تلفن ثابت میبایستی دو رشته سیم تلفن مخابرات را به دو اتصال وسط وصل نمود.

  • اتصالهای دو طرف جهت استفاده از دیتا ، شبکه و همچنین تلفن سانترال میباشد.

  • اتصال سیمهای تلفن در پریزهای موجود توسط رنگ آنها نیز قابل تشخیص میباشد و رنگهای قرمز و سبز برای خط تلفن استفاده میگردد.

در بعضی از پریزهای تلفن محل اتصال سیمها دارای شماره میباشد شماره ۱ شماره ۲ شماره ۳ شماره ۴

  • در این نوع پریزها بایستی دو رشته سیم تلفن را به شماره های ۲ و ۳ پریز تلفن وصل نمود.

شماره ۱ و شماره ۴ مربوط به دیتا و تلفن سانترال و ارتباط داخلی میباشد.

تماس با ما