فاز برگشت

تلفن تماس برقکار

به سیمی که از کلید برق به وسایل برقی مانند لامپ وصل میشود و بعنوان سیم فاز میباشد در اصطلاح برقکاری به فاز برگشت معروف است.

معرفی کامل فاز برگشت :

براي استفاده از دستگاههاي برقي تکفاز دو رشته سيم که يکي فاز و ديگري نول ميباشد استفاده ميشود.

حالا ميخواهيم اين وسيله برقي را کنترل نماييم که براي اين منظور از کليد استفاده ميکنيم.

اگر سيم برق فاز که به وسيله برقي متصل شده است را به وسيله انبردست و يا سيم چين قطع کنيم

جريان برق نيز قطع خواهد شد.

حالا ما دو سر سيم برق در اختيار داريم

که يکي داراي جريان برق فاز ميباشد و ديگري فاقد جريان برق و به دستگاه برقي متصل است.

اگر اين دو سر سيم را به کليد وصل کنيم

با فشار دادن شصتي کليد ميتوانيم روشن و يا خاموش شدن وسيله برقي را کنترل نماييم.

به سيمي که فاقد جريان برق است و رابط بين کليد و وسيله برقي ميباشد

به اصطلاح برقکاري فاز برگشت گفته ميشود.

اهمیت شناسایی :

زمانیکه در حال بررسی سیمهای موجود در داخل قوطی کلید هستیم و وقتیکه با فازمتر کار میکنیم ،

وقتیکه نوک فازمتر را به سیم نول میزنیم ، چراغ فازمتر روشن نمیشود.

وقتیکه نوک فازمتر را به سیمی که دارای جریان برق و فاز میباشد میزنیم لامپ فازمتر روشن خواهد شد.

این موضوع در فاز برگشت نیز به همین صورت است که وقتی شما فازمتر را به آن سیم میزنید ،

فازمتر روشن میشود که این موضوع باعث اشتباه فرد خواهد شد.

لذا بایستی سیم اصلی فاز را از آن تشخیص دهیم.

نحوه شناسایی فاز برگشت:

  1. با شناسایی سیم فاز اصلی که معمولا با در کنار سیم نول میباشد میتوان آنرا تشخیص داد.
  2. سیمی که از کلید به لامپ وصل شده است فاز برگشت میباشد.
  3. هر زمان که نوک فازمتر را داخل سوراخهای پریز برق کردیم و هر دوی آنها چراغ فازمتر را روشن نمود ، یکی از آنها فاز و دیگری تبدیل به فاز برگشت شده است که این موضوع زمانی رخ میدهد که سیم نول در نقطه ای قطع شده باشد.

بررسی علت روشن چراغ فازمتر :

زمانیه جریان برق ( فاز ) توسط سیم فاز وارد وسیله برقی مانند لامپ میشود ،

این جریان برق از داخل لامپ عبور میکند و سپس وارد سیم نول میشود .

در صورتیکه سیم نول قطع شده باشد ، جریان برق بدون اینکه توسط وسیله برقی مورد استفاده قرار بگیرد از آن عبور کرده و وارد سیم نول شده ،

پس هم اکنون سیم نول دارای جریان برق فاز میباشد و به محض اینکه سیم نول به آن وصل شود ، جریان برق توسط وسیله برقی مورد استفاده قرار میگیرد.

هر زمان که هر دو سوراخهای پریز برق ، چراغ فازمتر را روشن کرد ، سیم نول در یک نقطه ای قطع شده است

در صورتیکه برای وصل برق نیاز به برقکار داشتید میتوانید با شماره 09126464850 تماس بگیرید

تا در کمترین زمان ممکن برقکار برای رفع قطعی برق اعزام شود.

ادامه

سیم فاز و نول و فاز برگشت
سیم فاز و نول