برقکار ساختمان _ برقکار

فاز برگشت

معرفی کامل فاز برگشت :

برای استفاده از دستگاههای برقی تکفاز دو رشته سیم که یکی فاز و دیگری نول میباشد، استفاده میگردد.

اگر بخواهیم، این وسیله برقی را کنترل نماییم از کلید استفاده میکنیم. اگر سیم برق فاز که به وسیله برقی متصل است را به وسیله انبردست و یا سیم چین قطع نماییم، جریان برق نیز قطع میگردد.

در این حالت ما دو سر سیم برق در اختیار داریم؛ که یکی دارای جریان برق فاز و دیگری فاقد جریان برق میباشد/ که به دستگاه برقی متصل است.اگر دو سر سیم را به کلید وصل نماییم ، با فشار دادن شصتی کلید میتوانیم روشن و یا خاموش شدن وسیله برقی را کنترل نماییم.

به اصطلاح برقکاری به سیمی که فاقد جریان برق و رابط بین کلید و وسیله برقی میباشد،  فاز برگشت گفته میشود.

اعزام برق کار ماهر به تمام مناطق و محله های تهران کمتر از نیم ساعت.

در اسرع وقت جهت انجام کلیه کارهای برقی ساختمان فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

اهمیت شناسایی :

زمانیکه در حال بررسی سیمهای موجود در داخل قوطی کلید هستیم و  با فازمتر کار میکنیم ، وقتی که نوک فازمتر را به سیم نول میزنیم ، چراغ فازمتر روشن نمیشود.این در حالی است که نوک فازمتر را وقتی به سیمی که دارای جریان برق و فاز میباشد، میزنیم لامپ فازمتر روشن میگردد.

این موضوع در فاز برگشت نیز به همین صورت است، که وقتی شما فازمتر را به آن سیم میزنید ،فازمتر روشن میشود که این موضوع باعث اشتباه فرد خواهد شد. لذا بایستی سیم اصلی فاز را از آن تشخیص دهیم.

نحوه شناسایی فاز برگشت:

  1. با شناسایی سیم فاز اصلی که معمولا با در کنار سیم نول میباشد میتوان آنرا تشخیص داد.
  2. سیمی که از کلید به لامپ وصل شده است فاز برگشت میباشد.
  3. هر زمان که نوک فازمتر را داخل سوراخهای پریز برق کردیم و هر دوی آنها چراغ فازمتر را روشن نمود ، یکی از آنها فاز و دیگری تبدیل به فاز برگشت شده است که این موضوع زمانی رخ میدهد که سیم نول در نقطه ای قطع شده باشد.

بررسی علت روشن چراغ فازمتر :

زمانیه جریان برق ( فاز ) توسط سیم فاز وارد وسیله برقی مانند لامپ میشود، این جریان برق از داخل لامپ عبور میکند و سپس وارد سیم نول میشود . در صورتیکه سیم نول قطع شده باشد، جریان برق بدون اینکه توسط وسیله برقی مورد استفاده قرار بگیرد از آن عبور کرده و وارد سیم نول شده، پس هم اکنون سیم نول دارای جریان برق فاز میباشد. و به محض اینکه سیم نول به آن وصل شود ، جریان برق توسط وسیله برقی مورد استفاده قرار میگیرد. هر زمان که هر دو سوراخهای پریز برق ، چراغ فازمتر را روشن کرد ، سیم نول در یک نقطه ای قطع گردید.

سیم فاز و نول
فاز شب

در صورتیکه برای وصل برق نیاز به برقکار داشتید میتوانید با شماره ۸۵۰ ۶۴ ۶۴ ۰۹۱۲ تماس بگیرید

تا در کمترین زمان ممکن برقکار برای رفع قطعی برق اعزام شود.

تماس با ما