برقکار ساختمان _ برقکار

رفع اتصالی

اتصالی سیم چیست ؟

اگر در دو سیم فاز و نول که به یک وسیله برقی وصل است، سیم نول قطع شود. هر دو سیم دارای جریان فاز میشوند. لذا به آن سیم که در اصل باید حامل جریان نول باشد، ولی دارای فاز گردید، برگشت فاز می گویند. در ابتدا برگشت فاز را بصورت خیلی ساده و راحت بیان میکنم ، سپس بطور کامل ، دقیق و علمی به توضیح آن میپردازیم.

خسارت مالی به علت اتصالی :

در صورت عدم وجود فیوز / کلید مینیاتوری و یا هرگونه اختلال در عملکرد این دو وسیله اتصالی منجر به خسارات فراوان و آتش سوزی میگردد.

در صورتیکه دو سیم فاز و نول به حدی به یکدیگر نزدیک شوند که همانند یک دستگاه مصرف کننده اقدام کنند ، فیوز و یا کلید مینیاتوری موضوع اتصالی را تشخیص نمی دهند و اقدام به قطع جریان برق نمیکنند ، در این حالت جریان برق با شدت زیاد مصرف میشود و تولید گرما بین دو سیم میکند و پس از مدتی روکش سیم شروع به ذوب شدن و سوختن میکند.

اقدامات لازم جهت رفع اتصالی توسط برقکار شبانه روزی :

 1. جستجو جهت پیدا کردن محل احتمالی و یا دقیق اتصالی
 2. شناسایی نقطه اتصالی و بررسی آن
 3. توجه به علت اتصالی و نحوه آن
 4. اقدام برای رفع اتصالی
 5. ترمیم و در صورت نیاز تعویض سیمهای محل اتصالی

در نتیجه پس از اتصالی ، قبل از اینکه جریان برق را وصل کنیم ابتدا باید محل و نقطه اتصالی پیدا ، مشخص و رفع اتصالی انجام شود.

اعزام برق کار ماهر به تمام مناطق و محله های تهران کمتر از نیم ساعت.

در اسرع وقت جهت انجام کلیه کارهای برقی ساختمان فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

عوامل مهم اتصالی :

اتصالی با سه عامل مهم همراه میباشد. که در صورت توجه دقیق و تمرکز بر روی این سه عامل ، خیلی سریع و راحت محل اتصالی پیدا میشود.

 1. صدا مانند ترقه و یا ترکیدن یا تق تق و جزجز ( جیزجیز ) که در صورت پیدا کردن محل صدا و یا حتی محدوده صدا به راحتی میتوان اقدام به شناسایی و رفع اتصالی توسط برقکار شبانه روزی نمود.
 2. نور در صورتیکه اتصالی در محل کم نور اتفاق بیافتد بخصوص در تاریکی ، شما به راحتی نوری مانند فلاش دوربین عکاسی مشاهده خواهید نمود که با ردیابی محل پرتو نور میتوان سریعتر اقدام به رفع اتصالی نمود.
 3. بو در بیشتر مواقع اتصالی با بوی ناشی از سوختن که بیشتر مواقع بوی پلاستیک سوخته به دلیل وجود روکش سیم برق حاصل دارد. که با ردیابی و استنشاق مسیر بو میتوان اقدام به شناسایی محل اتصالی و رفع آن نمود.

همچنین گرما و دود نیز در محل اتصالی به وجود خواهد آمد به طور مثال بعد از وقوع اتصالی، شما با لمس لوازم برقی موجود مانند کلید و پریزها کلیدمینیاتوری و اطراف آن ، گرمای ناشی از اتصالی را لمس مینمایید.لذا میتوان از این طریق نیز به شناسایی محل اتصالی بهره برد و در امر رفع اتصالی تسریع نمود.

اقدامات لازم بعد از اتصالی و رفع اتصالی توسط برقکار شبانه روزی :

پس از اینکه اتصالی برق رخ داد. درصورتیکه از علت اتصالی اطلاع دارید، سعی کنید نسبت به برطرف نمودن آن اقدام کنید.

بطور مثال زمانیکه چراغ اتاق را روشن میکنید. برق کل واحد قطع میشود. در اینصورت ابتدا باید کلید چراغ اتاق را به حالت قبل برگردانید، سپس نسبت به وصل فیوز اقدام کنید. در اینصورت شما باید کلید برقی را که وصل کرده اید به حالت قبل برگردانید.

یا به محض استفاده کردن وسیله برقی مانند اتو ، جاروبرقی ، سشوار و یا هر وسیله برقی دیگر ، برق ساختمان قطع میشود. لذا شما باید ابتدا آن وسیله برقی را از پریز برق بکشید. سپس فیوز را بزنید ، اگر فیوز مجددا پرید و برق قطع شد. به هیچ وجه این کار را تکرار نکنید. چرا که باعث خراب شدن فیوز خواهد شد.

اتصالی سیم
رفع اتصالی سیم

عواملی که باعث خرابی کلیدمینیاتوری میشوند :

 1. استفاده همزمان از چندین وسیله برقی و یا به اصطلاح عبور بار یا جریان برق بیش از حد
 2. اتصالی مکرر در ساختمان
 3. وصل کلید مینیاتوری قبل از رفع اتصالی

توجه : اگر از اینکه اتصالی رفع گردیده اطمینان ندارید هیچگاه اقدام به وصل کلیدمینیاتوری نکنید زیرا باعث خراب شدن آن میشود.

وقتیکه یکبار فیوز را زدید و در همان لحضه و یا بعد از مدتی پرید، بدانید که در سیم کشی ساختمان اتصالی وجود دارد.

اگر کلید فیوز مینیاتوری را با فشار بزنید و نگه دارید قطعا باعث آتشسوزی در محل اتصالی خواهد شد. که در اینصورت رفع اتصالی توسط برقکار شبانه روزی و ترمیم محل دشوارتر خواهد شد.

تماس با ما