برقکار ساختمان _ برقکار

ترفندهای برقکاری

اعزام برق کار ماهر به تمام مناطق و محله های تهران کمتر از نیم ساعت.

در اسرع وقت جهت انجام کلیه کارهای برقی ساختمان فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

بازکردن گره سیم

اتصال سیم ها در دو شاخه

نورپردازی خطی در ساختمان

اتصال سیم ها در برقکاری 

اتصال سیم ها با روش پیچش

 
 

اتصال سیم به پیچ

 

ترفند تست سیگنال کنترل

 

مرتب کردن سیم ها

 
تماس با ما